Privacy

Privacyverklaring

Hartelijk dank voor jouw bezoek aan deze site. De Klankkast hecht veel waarde aan het waarborgen van jouw recht op privacy. Je persoonsgegevens worden door De Klankkast in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verwerkt, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerkt De Klankkast en voor welk doel

De Klankkast verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik wilt maken of maakt van een van de aangeboden diensten en deze gegevens zelf via het voorlopige aanmeldformulier hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van deze persoonsgegevens:

  • Jouw voornaam en achternaam, adres, e-mailadres, telefoon en geboortedatum.. Deze gegevens zijn noodzakelijk om contact te leggen, afspraken te maken, voor evt. onderling contact tijdens de lesperiode en voor het afhandelen van jouw betaling.
  • Ook wordt de reden van voorlopige aanmelding gevraagd, zodat we – evt. in overleg – kunnen bepalen of een afspraak voor een introductiegesprek passend is.

Wat er gebeurt met jouw gegevens

Het digitale voorlopige aanmeldformulier met de door jou ingevulde persoonsgegevens wordt uitgeprint t.b.v. de administratie en bewaard in een map op de pc. De Klankkast gebruikt de verstrekte persoonsgegevens alleen voor het doel zoals hierboven is omschreven. Zodra de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor dit doel, zullen ze worden verwijderd. Tenzij er een wettelijke verplichting is je gegevens langer te bewaren; in dat geval worden ze voor de duur van deze wettelijke bewaartermijn bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of informatie te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Sander Eggen via het e-mailadres: info@deklankkast.net

Beveiliging

De site van De Klankkast heeft een SSL-certificaat maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. www.deklankkast.net

Contact

Mocht je verdere vragen hebben over het verwerken van je persoonsgegevens door De Klankkast, dan kun je een e-mail sturen naar Sander Eggen, info@deklankkast.net