Tarieven en voorwaarden

Tarieven en voorwaarden 2024

Losse les op afspraak

• € 20,00 per half uur

Prijzen en voorwaarden voor gitaarlessen

Het cursusjaar loopt van september t/m juni. Wekelijks 36 lessen of eens per 2 weken 18 lessen per cursusjaar.

• € 603,00 (30 minuten per week individueel les)
• € 337,50 (30 minuten per week duo-les of één keer per twee weken individueel les)
• € 891,00 (45 minuten per week individueel les)
• € 499,50 (45 minuten per week duo-les of één keer per twee weken individueel les)

Algemene Lesvoorwaarden

Per jaar worden er 36 lessen gegeven Een voorspeelconcert of opname telt als leseenheid.
Het lesgeld dient in 12 termijnen te worden betaald.

De 1e termijn dient zijn voldaan voor 31 augustus of zo spoedig mogelijk na het ontvangen van de factuur. De laatste termijn dient voor 1 augustus te worden voldaan. Leerlingen die later instromen krijgen apart bericht over de betalingstermijnen. De leerling dient zelf zorg te dragen voor het tijdig betalen van de termijnen.

Vakantieregeling

Gedurende de schoolvakanties en officiële vrije dagen wordt er geen les gegeven.

Regeling bij ziekte en absentie

Bij ziekte van de docent wordt de les doorbetaald. De docent geeft 36 lessen per jaar. Op het jaarrooster zijn een aantal inhaalweken gepland. In deze weken heeft de leerling de mogelijkheid de gemiste lessen in te halen. Mocht een leerling hiervan geen gebruik maken dan vervalt het recht op de inhaalles. Het tijdstip wordt in overleg met de leerling vastgesteld. U krijgt bericht van de docent indien u recht heeft op inhaallessen. De docent houdt een presentielijst bij. 

Er kunnen door de leerling maximaal 2 lessen worden ingehaald indien de leerling uiterlijk een week van te voren de les afzegt. Bij langdurige uitval door ziekte wordt een passende regeling getroffen. Bij te laat of niet afmelden, vervalt de les.

Lesmateriaal

De leerling dient zelf te zorgen voor een goed bespeelbaar instrument. Boeken worden in overleg met de docent zelf aangeschaft. Verder dient de leerling de volgende zaken mee te nemen naar de les:

• A4 formaat map met insteekhoezen
• Schrift om je huiswerk in te schrijven
• In overleg een USB-stick of mp3-speler / cd’s
• Tweemaal per jaar wordt er een voorspeelconcert georganiseerd of is er de mogelijkheid om geluidsopnames te maken van lesstukken.

Studeren!!!!

Het is raadzaam om (jonge) leerlingen te begeleiden bij het oefenen. Dit kan door goede oefenafspraken te maken en de leerling te stimuleren door bijv.  te luisteren tijdens het oefenen waardoor een leerling zich gesteund voelt. In principe kunnen de leerlingen zelfstandig de lesstof oefenen maar werkt ondersteuning van de ouders erg positief.

Lessen

De lessen worden gegeven in een speciaal ingerichte lesstudio met een wachtruimte voor ouders. In principe staat de deur open en mogen ouders af en toe kijken bij de lessen. Toch is het raadzaam om niet altijd bij de lessen aanwezig te zijn.

Opzegtermijn

Er geldt een opzegtermijn van 4 lesweken. De gegeven lessen worden verrekend met de laatste termijn. Dit omdat de betalingstermijnen niet parallel lopen met de lessen.